Video iz sudnice / Pogledajte obrazloženje sudije prilikom oslobađanja komandanta Ramiza Drekovića

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je danas prvostepeno Ramiza Drekovića optužbi Tužilaštva BiH za ratni zločin na području Kalinovika.

Ovaj nekadašnji komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH bio je optužen da je od 21. maja do 7. juna 1995. artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa u mjestu Bjelimići naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku.

– Da bi se u konkretnom slučaju mogla utvrditi krivična odgovornost optuženog, mora se dokazati da je optuženi izdavao naredbe i da se po tim naredbama postupalo – kazao je predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić.

On se osvrnuo na svjedoka koji je rekao da nije vidio Drekovićevu naredbu i nije mogao potvrditi da je po njoj postupano

Suđenje Drekoviću trajalo je četiri godine.

Pogledajte video iz sudnice.