Tursunović krenuo u “pokrštavanje” srebreničkih ulica

Predsjednik Skupštine općine (SO) Srebrenica Salko Tursunović danas je odbornicima Skupštine dostavio Prijedlog tri bošnjačka člana Komisije za utvrđivanje naziva naselja, ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području općine Srebrenica.

Predloženi su Sejdalija Suljić, Salko Nukić i Admir Hasanović, svi članovi Naroda i Pravde (NiP), koji bi, kako to pravna akta SO-e Srebrenica reguliraju, trebali dati legitimitet članovima komisije iz reda srpskih političkih partija da krenu u izmjenu naziva ulica u Srebrenici.

“Komisija broji 7 članova i ona odlučuje nadpolovičnom većinom. To što je Salko Tursunović predložio tri Bošnjaka u komisiju, dovoljno je da Komisija ima legitimitet, a sve drugo će odraditi ostala četiri člana.

Nažalost, sa Salkom Tursunovićem se ne može razgovarati, njega su izabrali srpski odbornici i oni sa njim upravljaju. Iz kojih interesa je on na to pristao, ne mogu suditi, ali me čudi da su Suljić, Nukić i Hasanović pristali da budu „igrači“ u ovom nečasnom kolu.

Razgovarali smo sa njima, stavili im do znanja da su izmanipulirani, da će snositi historijsku odgovornost i oni i politička partija čiji su članovi, ako ulice i trgovi u Srebrenici budu nosile nazive “srpske vojske”, “9.januara”, “Gorana Zekića”, a ko zna, možda i Ratka Mladića i sada je do njih.

Nije više u pitanju ko je od nas koja partija, već ko od nas čini dobro za Srebrenicu, ko će od nas u ovaj ranjeni grad ponovo vratiti one koji su ubijali njegove sinove”, kazao je za Politicki.ba Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda RS i predsjednik SDA Srebrenica.

Inicijativa za izmjenu naziva ulica i trgova u Srebrenici, već duže vremena, krenula je od Radomira Pavlovića odbornika SNSD-a i ona je, saznaje Politicki.ba glavni adut u borbi za poziciju prvog u ovoj stranci između Pavlovića i Mladena Grujičića, ustvari, ko će se od njih dvojice na predstojećim lokalnim izborima nametnuti kao veći Srbin.

U svemu tome, dovoljan im je bio jedan moralno upitni Salko Tursunović da, preko njega na svaki način sahranjuju interese Bošnjaka u Srebrenici, ali i pogaze sve ono što se u ovoj općini, s velikom mukom gradilo više od 20 godina, kad su u pitanju međunacionalni odnosi.

“U Srebrenici je prije 20 godina, kad su stvano vremena bila teška, kao ni u jednom gradu u Bosni i Hercegovini bio postignut dogovor da ostanu svi predratni nazivi ulica i trgova.

I tako je sve do danas, dok nije krenula borba za liderstvo u srpskim političkim partijama, ovog puta u SNSD-u.

U periodu kad su Bošnjaci imali veliku većinu u Skupštini nije nam padalo na pamet da predlažemo ovakve inicijative, već smo, zarad gradnje dobrih odnosa u Srebrenici, držali se svih dogovora.

Napominjem da nam u to vrijeme predstavnici OHR-a, OSCE-a, Ambasade SAD-a nisu izlazili iz općine, a sve kako Bošnjaci ne bi nešto uradili što bi uznemirilo Srbe.

Sada je na ispitu Christian Scmidth, da vidimo hoće li reagirati na ovu incijativu srpskih političkih partija. Da vidimo je li visoki predstavnik za sve, ili samo za Bošnjake”, kazao je za Politicki.ba Hamdija Fejzić zamjenik načelnika općine Srebrenica.

Većina naših sagovornika očekuje reakciju vrha NiP-a na odluku njihovih članova kojom su pristali da budu članovi Komisije za izmjenu naziva ulica, trgova itd, ustvari, da budu poslušnici jednog Salke Tursunovića koga su Bošnjaci izabrali za odbornika u Skupštini općine Srebrenica, a Srbi ga postavili za njenog predsjednika.

Nakon toga, Tursunović je isključen iz Stranke za BiH, čiji je kadar bio, ali je ostao na poziciji, zahvaljujući srpskim glasovima.