Suzdržanost Ćavar o isticanju zastava BiH razlog neusvajanja, NS se ograđuje

Nakon što je Boška Ćavar ostala suzdržana o Odluci o isticanju obilježja na i unutar objekata Gradske uprave, javnim ustanovama i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Grada Mostara i isticanju – projiciranju slika i simbola na javnim gradskim objektima kojom bi bila istaknuta samo obilježja Bosne i Hercegovine te je jedan glas falilo za usvajanje ove odluke oglasila se Naša stranka.

Naša stranka podsjeća da u Gradskom vijeću Mostara imaju dvije vijećnice od kojih je jedna Irma Baralija bila za, a Ćavar sudržana o ovoj odluci.

„U Gradskom vijeću Grada Mostara Naša stranka ima dvije vijećnice, Irmu Baraliju i Bošku Ćavar. Irma Baralija je glasala za Prijedlog odluke, a Boška Ćavar je bila suzdržana. Irma Baralija je glasala u skladu sa stavom Naše stranke, Boška Ćavar je odlučila da glasa u skladu sa svojim ličnim ubjeđenjima koja se ovog puta kose s ubjeđenjima Naše stranke. Naš stav je da državne institucije moraju pokazivati vlastitu samobitnost i neovisnost u odlučivanju od bilo čijih stranih državnih interesa ili interesa pojedinih kolektivnih identiteta. Tome služe državni simboli i samo oni mogu biti prisutni u državnim institucijama. Ograđujemo se stoga od glasanja Boške Ćavar, a u skladu s internim procedurama organi Naše stranke će odlučivati o ovom slučaju, utvrditi odgovornost i eventualne sankcije.“, naveli su iz Naše stranke.

Njen stranački kolega Dragan Mioković na Twitteru je kritizirao Ćavar.

“Glasanje Boške Čavar za ostanak vjerskih, neustavnih i onih obilježja pod kojima je HVO vršio zločine tokom presuđenog UZP, u javnom prostoru Mostara, smatram sramotnim. U kapacitetu koji imam založiću se da bude sankcionisana kroz organe Naše stranke”, napisao je Mioković.

Podsjećamo, za navedenu odluku glasali su vijećnici SDA, SDP, Prve mostarske partija i Irma Baralija iz Naše stranke dok su protiv i suzdržani bili vijećnici HDZ BiH, Hrvatske republikanske stranke, Velibor Milivojević , vijećnik SNSD i Boška Ćavar.