SEBIJA IZETBEGOVIĆ: ŠKRIJELJ MI JE TRAŽIO USLUGE, PROTIV MENE IMA I LIČNI MOTIV

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, unazad skoro dvije godine vodi medijsku a u posljednje vrijeme i pravnu bitku kako bi dokazala da u njenoj akademskoj karijeri ne postoji ništa sporno.

Odluka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) da joj otkažu ugovor o radu bila je posljednja u nizu. O tome je, kaže prof. dr. Izetbegović za Faktor, saznala iz medija. A upravo je u medijima i počela cijela ova, kako kaže hajka, u vezi s njenom diplomom. Izetbegović je u više navrata objašnjavala svoj akademski put, no stvari su otišle predaleko, pa će konačnu riječ dati Sud.– Hajka na mene je počela izjavom Asima Kurjaka da mi nije bio mentor za izradu i odbranu doktorske disertacije i da nikada nisam studirala u Zagrebu niti radila kod njega na klinici. Naravno, to je bila potpuna neistina. Asim Kurjak sam je sebe demantovao vrlo brzo. Nakon što sam pronašla snimak sa odbrane doktorske disertacije on je prezentiran javnosti i svi su se mogli uvjeriti da Asim Kurjak nije govorio istinu. Koju je on korist imao od pokretanja hajke zna on, a i oni koji su to od njega tražili.

Važno je da su svi mogli vidjeti i čuti snimak na kojem Asim Kurjak izrazito pohvalno govori o mojem doktoratu i o meni. Čak jasno kaže: “Imao sam priliku upoznati njen rad dok je bila kod mene na klinici Sveti Duh u Zagrebu” – podsjeća prof. dr. Izetbegović u intervjuu za Faktor.

Medicinski fakultet u Sarajevu donio je odluku o otkazu. Da li su to mogli učiniti s obzirom na to da je Sud donio mjeru kojom se praktično obustavlja izvršenje ranije donesenih odluka Senata UNSA u Vašem slučaju?

– Iz sredstava javnog informisanja saznala sam da mi je dekanica Amina Valjevac potpisala otkaz na zahtjev rektora Rifata Škrijelja i mišljenja Kenana Filipovića, pravnika i sekretara Rektorata. Oni se ne obaziru na mjeru osiguranja koju je Sud donio, upuštaju se u pravno nasilje, što podliježe pravnoj odgovornosti predviđenoj za takve prekršaje. Podsjetit ću da je svojim rješenjem Općinski sud u Sarajevu zabranio radnje i druge aktivnosti na izvršavanju zaključka Senata o poništenju doktorata.

Dakle, nikakve mjere, pa ni otkaz, ne smiju se poduzimati do pravomoćnog okončanja parničkog postupka kojeg sam pokrenula putem advokatskog tima.

Zvuči pomalo nevjerovatno da je Valjevac potpisala takvu odluku iako je, bar što smo mogli vidjeti iz njenih izjava i onoga što je “procurilo” u medije sa sjednica Senata, ona bila protiv oduzimanja Vaših akademskih titula. Koje je Vaše viđenje, zašto je pristala na taj zahtjev iz rukovodstva UNSA?

– Naravno da mi je nevjerovatno da je dekanica potpisala. Na svakoj sjednici Senata glasala je protiv oduzimanja mojih titula i zvanja. Svjesna sam da je pod pritiskom, pa sam je nazvala da provjerim o čemu se radi. Razgovoru je prisustvovao i moj advokat.

Dekanica je plakala, rekla je da je pod pritiskom, da joj rektor prijeti, da je svjesna da mi rektor čini ogromnu nepravdu ali se boji za svoju poziciju. To zorno pokazuje kakvu je strahovladu Rifat Škrijelj zaveo na UNSA. Usprkos jednoglasnoj odluci Naučno-nastavnog vijeća (NNV) Medicinskog fakulteta da je sve u vezi sa mojom akademskom karijerom uredno, usprkos urednom nalazu ad hoc komisije Medicinskog fakulteta, uprkos sudskoj mjeri osiguranja, dekanica ipak potpisuje pod pritiskom i prijetnjom zahtjev Rifata Škrijelja.