SDS priprema dokument pod nazivom Zaštita državne imovine RS-a

Srpska demokratska stranka (SDS) priprema novi dokument koji se zove deklaracija o Zaštiti državne imovine Republike Srpske koja će biti predložena već na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, istakao je Milan Miličević, v.d. predsjednika SDS.

“Državna imovina BiH se poistovjećuje sa pojmom opštim dobrom u javnoj upotrebi ili javnom imovinom što je pogrešno. Ne može se poistovjetiti opšte dobro u javnoj upotrebi sa državnom imovinom koja je nastala sukcesijom bivše države a koja služi institucijama BiH za njeno funkcionisanje”, kazao je Miličević.

On kaže da treba racionalno razmišati o ovome pitanju i da struka i pravnici daju svoj stav rješavanju ovoga pitanja.

“Vode, šume i jezera ne možete identifikovati sa državnom imovinom jer su to opšta dobra u javnoj upotrebi i mnoga od tih dobara su već uknjižena. Pravnici treba da prouče ovo pitanje i da daju rješenja”, istakao je Miličević.