Rustemović: Ništa trojka ne prepušta SNSD-u i HDZ-u, to je već SDA uradila u prethodnim mandatima

Predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Ramo Rustemović se oglasio nakon što je SDA u jednom od saopćenja objavila, kako je trojka, između ostalog prepustila SNSD-u i HDZ-u BiH i Agenciju za lijekove, što oni smatraju izdajom.

– Ništa se nikome ne prepušta, sve je već davno prepušteno i u nekoliko mandata, kada su kadrovi SDA bili na funkcijama Agencije za lijekove BiH. Zamjenička pozicija, članovi Stručnog savjeta Agencije iz SDA. U jednom od mandata, predsjedavajući VM, ministar civilnih poslova VM, zamjenica iz SDA. Šta je Agencija dobila na statusu, koliko je akata doneseno u smislu boljeg funkcionisanja, to je posebna priča. Ako bude kampanje o pričama izdaje, možemo i o tome – navodi Rustemović.

Ističe da aktuelni premijer FBiH Nermin Nikšić je imao više posjeta i sastanaka u Agenciji za lijekove, nego što je bilo izražene brige i saopćenja od strane onih koji pričaju o izdaji.

– Sadašnji menadžment Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, dolazi iz struke – oblasti farmacije i koji ima dobar minuli rad iz oblasti kontrole i kvaliteta lijekova, što dovoljno govori da se Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, vraća pacijentu, a ne da bude plijen svojatanja, bilo kakvih politika koje čine vlast – ističe Rustemović.