Prva odluka nove Vlade FBiH izazvala polemike: Povlačenjem zakona usporavaju se i reforme

Novoizabrana Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prvoj sjednici povukla potez koji je izazvao brojne polemike u javnosti. Naime, odlukom Vlade iz parlamentarne procedure je povučen niz nacrta i prijedloga zakona, kao i drugih akata koje je prethodna vlada utvrdila i uputila na usvajanje u Parlament FBiH od 31. marta 2015. do 28. aprila 2023.

PROSTORNO PLANIRANJE
Neki od njih do danas nisu razmatrani ni na jednoj sjednici domova Parlamenta FBiH, dok su neki usvojeni u Predstavničkom, ali nisu došli na dnevni red Doma naroda.

Obrazlažući ovu odluku, Nermin Nikšić, premijer FBiH, kaže da ministri u narednom periodu treba da se izjasne da li ostaju pri tim prijedlozima ili će ih izmijeniti ili u konačnici povući.

Među nacrtima zakona koji nisu razmatrani ni na jednoj sjednici su Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH od 26. augusta 2022, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH od 17. novembra 2022, te Nacrt zakona o suzbijanju organiziranog oblika krivičnih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala od 4. maja 2018.

Povučen je i prijedlog Zakona o šumama, koji nije razmatran ni na jednoj sjednici, zatim Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije od 12. decembra 2022, te prijedlog Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH. Povučeni su, također, nacrti i prijedlozi zakona usvojeni u Predstavničkom domu, ali ih nije razmatrao Dom naroda FBiH. Između ostalih, Nacrt zakona o koncesijama od 18. maja 2017. i Prijedlog zakona o gasovodu Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine od 21. decembra 2021.

image

Vojin Mijatović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, ističe da je u pitanju samo tehnička stvar.

– Ministri iz svoje nadležnosti treba da naprave inventuru. To je čisto tehnička stvar kako bi se potom zakoni vratili u proceduru, kaže Mijatović.

Poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nezir Pivić kaže za Oslobođenje da je ovaj potez primjer da od nametnute Vlade ne možemo očekivati poseban rezultat.

– Ipak, o kapacitetu tih ministara ne treba suditi unaprijed. Treba vidjeti šta će uraditi. No, činjenica da se povlači sve bez razmišljanja je apsolutno nedopustiva. Drugo, ako imamo gotove zakone, o tim zakonima konačnu riječ daje Parlament FBiH i trebalo je pustiti Parlamentu da on razmotri zakone i odluči o njihovoj sudbini. Na ovaj način dolazimo u poziciju da nećemo imati te zakone za koje možemo pretpostaviti da ih je većina dobra. Imali bismo priliku da građani dobiju što prije kvalitetna rješenja, a na ovaj način oni samo pokazuju svoj nerad. Osim toga, od konstituisanja Parlamenta ne znam da li smo imali jednu ili dvije redovne sjednice, što je opšti nerad i javašluk. Njima (Vladi FBiH, op. a) osnovni su interes i zadatak kako podijeliti javna preduzeće i određene pozicije i oni na taj način pokazuju šta im je prioritet, naglasio je Pivić.

image

Reagirao je i Transparency International u BiH (TIBiH) i uputio dopis Vladi zbog, kako navode, nedopustive odluke da se iz procedure povuku dva važna antikorupcijska zakona, čime se dodatno odugovlači ispunjavanje prioriteta EU i provođenje važnih reformi na polju borbe protiv korupcije. Riječ je o prijedlogu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH i prijedlogu Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH.

– Ovakva odluka dodatno će usporiti provođenje antikorupcijskih reformi jer su neki od zakona već prošli određene procedure i usaglašavanja, a njihovo povlačenje suprotno je i deklarativnoj posvećenosti vlasti ispunjavanju 14 prioriteta koje je pred vlasti BiH postavila EU, poručili su iz TI-ja u BiH.

Podsjećamo da je Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH usvojen u Predstavničkom domu u junu 2018. i od tada se nalazi u proceduri.

– Potrebno je njegovo hitno usvajanje jer je FBiH jedini nivo vlasti koji do sada nije zakonski zaštitio zviždače – odnosno osobe koje prijavljuju korupciju na radnom mjestu. Ovaj zakon je u formi prijedloga Vlada uputila ponovo u avgustu 2022, da bi sada bio povučen. S druge strane, TIBiH je samo prošle godine pokrenuo 37 slučajeva, gdje su prijavioci spadali u ovu kategoriju, a najviše ih dolazi upravo iz FBiH koja ih nije zakonski zaštitila. Nedopustivo je povlačenje prijedloga Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH jer se navršava decenija kako u ovom entitetu ne postoji nadležno tijelo kojem se mogu prijaviti slučajevi sukoba interesa, podsjećaju iz TIBiH.