Poplave u Krajini: Isak i Munjić stavili specijalce iz Federacije na raspolaganje MUP-u USK

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić su stavili na raspolaganje Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona policijske snage Federalne uprave policije.

U dopisu koji su ministar Isak i direktor Munjić uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona navedeno je kako Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, u čijem sastavu je i Federalna uprava policije, stavlja na raspolaganje policijske službenike, a posebno Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a, u vezi potreba na ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda koje su pogodile područje Unsko-sanskog kantona.

“Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije će pružiti svu neophodnu pomoć sa svojim materijalno-tehičkim i kadrovskim kapacitetima, a prema iskazanim potrebama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona”, navedeno je u dopisu federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića.