POLITOLOG JASMIN MUJANOVIĆ UZVRAĆA CHRISTIANU SCHMIDTU: „Očito su toliko ugledni da niko od njih nema imena…“

Na sesiji je radna grupa, koja se sastoji od istaknutih domaćih i međunarodnih pravnih stručnjaka, razgovarala o različitim modalitetima za uređenje pitanja poljoprivrednih dobara u kontekstu sveobuhvatnog rješenja za pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini.

Drugi konsultativni ekspertski sastanak o pitanju državne imovine je održan u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Na sesiji je radna grupa, koja se sastoji od istaknutih domaćih i međunarodnih pravnih stručnjaka, razgovarala o različitim modalitetima za uređenje pitanja poljoprivrednih dobara u kontekstu sveobuhvatnog rješenja za pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini.

Stručnjaci su razmatrali tehničke i pravne aspekte vlasništva, korištenja i upravljanja poljoprivrednim dobrima, imajući u vidu aktuelno okruženje u Bosni i Hercegovini, rješenja koja se primjenjuju u drugim sistemima, te druge kriterije poput poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša.

Zadatak radne grupe, koju je formirao OHR uz podršku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, je da sakupi set stručnih mišljenja i informacija kako bi Parlamentarnoj skupštini BiH pružila pomoć u rješavanju pitanja državne imovine.

Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti prvi je cilj Programa 5+2 i obaveza bosanskohercegovačkih vlasti na čije ispunjavanje se već dugo čeka, saopćili su iz Ureda visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

Nedugo nakon objave iz OHR-a oglasio se politolog Jasmin Mujanović.

“…Radna grupa sastoji se od uglednih domaćih i međunarodnih pravnih stručnjaka” koji su očito toliko ugledni da niko od njih nema imena koja bi se mogla javno objaviti kako bi se omogućio makar i najmanji nadzor nad aktivnostima OHR-a u BiH, poručio je Mujanović.

(SB)