MINISTAR ODBRANE ZUKAN HELEZ: „Put Oružanih snaga BiH u dostizanju NATO standarda ide uzlaznom putanjom, stepen interoprabilnosti sa NATO-om je svakim danom sve veći…“

Na glavnom poligonu za obuku „Manjača“ trećeg dana vježbe „Trenutni odgovor 23“, upriličen je Dan visokih zvanica, na kojem su pripadnici Batalјonske grupe lake pješadije (BGLP) predstavili osnovne elemente vježbe koji se ocjenjuju.

Može biti slika sljedećeg: 16 ljudi

Ova vježba predstavlјa ocjenjivanje operativnih sposobnosti Batalјonske grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH koja se realizuje putem nacionalnog „OCC E&F“ koncepta ocjenjivanja po NATO standardu. Da bi ovo bilo moguće, ZŠ OS BiH u saradnji sa KOiD-om je realizovao i prvi domaći kurs „OCC E&F“ ocjenjivača, koji će završetkom vježbe biti certifikovani od strane NATO-a i tako povećati bazen ocjenjivača OS BiH.

Opis fotografije nije dostupan.

Također, ovo je bio i prvi put da je BGLP OS BiH obavljala ovakvu vježbu na improvizovanom poligonu za ratovanje u urbanoj sredini.

Tim povodom oglasio se i ministar odbrane BiH Zukan Helez.

-Istakao sam da оvom i sličnim vježbama, put OS BiH u dostizanju NATO standarda ide uzlaznom putanjom i stepen interoprabilnosti sa NATO-om je svakim danom sve veći.

Može biti slika sljedećeg: 9 ljudi

Nastavak aktivnosti na održavanju borbene gotovosti Deklarisane bataljonske grupe lake pješadije OS BiH po Konceptu operativnih sposobnosti, potvrda je naše opredijeljenosti da se osposobimo za zajednički rad sa najboljima. Ponosan sam i na činjenicu da su naši ocjenjivači takođe osposobljeni za provođenje ocjenjivanja borbene spremnosti po NATO standardima, kazao je Helez.

Opis fotografije nije dostupan.

Vježba ”Trenutni odgovor 23” se završava danas 01.06.2023.godine., a u petak 02.06.2023.g. će biti realizovana analiza sprovedene vježbe.

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i helikopter