MINISTAR ADNAN DELIĆ: “Neophodno je raditi na progresivnim politikama zapošljavanja”

Ističe da je digitalna transformacija svih zavoda za zapošljavanje neophodna.

 

Adnan Delić, ministar za rad i socijalnu politiku FBiH kazao je “Rezimeu” da su mu prvi radni dani u Ministarstvu vrlo dinamični.

“Intencija svih onih koji dođu na vlast je da smanje nezaposlenost. Mi smo već razgovarali sa Svjetskom bankom o jednom velikom projektu koji se odnosi na zapošljavanje. To je nastavak projekta koji je provodila i prethodna vlada i ja se nadam da ćemo kroz taj višemilionski projekat uspjeti da zaposlimo najugroženije kategorije društva i one kojih je njaviše na službama za zapošljavanje. Potrebno je da provedemo određene mjere koje su već zemlje u regionu, ali i manji bh. entitet proveli. Ono što je najneophodnije u tom procesu jeste razdvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca posla na zavodima i službama za zapošljavanje. Većina ljudi je tu, ne zato što traži posao, nego traži određena prava, a ona se najvećim dijelom odnose na zdravstveno osiguranje. Imate sada jedan jaz gdje poslodavci kažu da nemaju radne snage, a mi kažemo da imamo 280-000 nezaposlenih na Federalnom zavodu za zapošljavanje. I nešto tu ne štima.”

Ističe da je digitalna transformacija svih zavoda za zapošljavanje neophodna.

“Uzrok svega toga je obrazovni sistem. Naš obrazovni sistem, nažalost, nije nikako usklađen sa potrebama tržišta rada i to je neophodno u što hitnijoj mjeri mijenjati, posebno ako kratkoročno posmatramo upisne kvote na fakultetima. Mi proizvodimo kadar koji realno je teško zapošljiv i u BiH, a i šire. Potrebno je raditi na osnivanju novih obrazovnih institucija koje će biti usklađene sa kompetencijama i vještinama koje su potrebne i koje su svugdje u svijetu dobro definisane osim kod nas.”

Formirati porodični/obiteljski fond u FBiH
O uvođenju jednokratne novčane podrške za svako novorođeno dijete na području FBiH Delić kaže:

“To je jedna od mjera koja se našla u programu trenutne vladajuće većine na federalnom nivou. Volio bih da tu mjeru rješavamo u okviru jednog dugoročnog, sistematskog rješenja, a ono se odnosi na porodični/obiteljski fond Federacije preko kojeg bi Federacija rješavala sve probleme koji se tiču porodice i djece. Tu prije svega mislim na dječije doplatke, na alimentacionu naknadu. Iz tog fonda bi trebali da crpimo sve resurse i taj fond bi trebao da rješava kompletnu sliku porodice u Federaciji.”

Smatra da mogu napraviti i bolji ambijent za penzionere u Federaciji.

“Neophodno je da radimo na progresivnim politikama zapošljavanja kako bi penzioni fond se bolje punio i kako ne bi došla u pitanje isplata penzija. To je jedno interresorno pitanje.”

Pojašnjava da su potpisali nalog da se izvrši revizija poslovanja svih javnih ustanova i organizacija iz resora Ministarstva.

“Moj plan je da organizujem jedno odjeljenje koje će na dnevnoj bazi pratiti rad svih tih organizacija kako bi one bile što efikasnije u pružanju usluga.”

Delić tvrdi da će na vodeće pozicije postavljati isključivo stručne ljude koji će na najbolji način implementirati politike i dovesti u normalno stanje preduzeća za koja su zaduženi.

“Ne želim da budem zamjena bilo kome, želim da budem promjena”, zaključio je.