Konaković se sastao sa rezidentnom koordinatoricom UN-a u BiH Ingrid Mekdonald

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas se sastao sa rezidentnom koordinatoricom UN-a u Bosni i Hercegovini Ingrid Mekdonald (Macdonald).

Razgovaralo se o partnerskim aktivnostima Ujedinjenih nacija sa Bosnom i Hercegovinom, sa fokusom na realizaciju Agende za održivi razvoj do 2030. godine.

S tim u vezi, rezidentna koordinatorica UN-a Ingrid Mekdonald je podsjetila na pismo generalnog sekretara UN-a upućeno prošlog mjeseca šefovima država i vlada u kojem je pozvao na snažniju posvećenost, solidarnost i transformativno djelovanje kako bi se ostvarili glavni ciljevi Agende 2030 na okončanju siromaštva, smanjenja nejednakosti i zaštiti životne sredine. Istakla je da je, u tom pogledu, planiran i Samit o ciljevima održivog razvoja 18. i 19. septembra 2023. godine, tokom sedmice na visokom nivou Generale skupštine UN-a. Samit predstavlja važnu platformu državama članicama da predstave svoje obaveze za ubrzanje realizacije Ciljeva održivog razvoja.

Mekdonald je također informisala ministra Konakovića o djelovanju Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, za koji se Bosna i Hercegovina kvalifikovala prošle godine, a putem kojeg BiH ima mogućnost korištenja sredstava za oblast obrazovanja, zdravstva, kulture i okoliša. Time se, kako je navela, Bosni i Hercegovini osiguravaju dodatna ulaganja u izgradnju mira, u skladu sa Okvirom saradnje UN-a na održivom razvoju (UNSDCF), što uključuje i mogućnost za članstvo u Komisiji za izgradnju mira.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o ovogodišnjem obilježavanju 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i održavanju konferencije na temu ljudskih prava 20. i 21. juna 2023. godine.

Ministar Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina podržava nastavak angažmana i aktivnosti UN-a na očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, unaprjeđenju i zaštiti ljudskih prava, postizanju održivog razvoja, uključujući provedbu Agende 2030 za održivi razvoj.

Podsjetio je da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi mirovnim misijama UN-a, jednoj od najvidljivijih komponenti UN-a, aktivnim učešćem u četiri mirovne misije UN-a: u Južnom Sudanu, na Kipru, u Kongu i u Maliju.

Tokom susreta, iskazana je obostrana spremnost za nastavak partnerskih aktivnosti između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda.