KONAČNO JE KRENULO: Napravljen prvi korak, Lana će ipak dobiti bazen

Direkcija za izgradnju Kulturno sportskog centra u Mostaru raspisala je javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji Olimpijskog bazena Mostar.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a): 14.957.264,96 KM

Predmet nabavke je izgradnja prve faze olimpijskog bazena Mostar. Radovi ove faze sastoje se od izgradnje glavnog objekta bazena i dijela radova hotela koji su funkcionalno dio bazena, kao i izgradnja samih konstrukcija bazena unutar zgrade glavnog objekta, pokrivanje objekta i zatvaranje objekta fasadom.

Kompleks olimpijskog bazena Mostar planiran je u južnoj zoni grada, mikrolokacijski na prostoru bivšeg “Južnog logora”.

Rok za izvođenje radova počinje najkasnije 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora, a očekivani rok realizacije radova je dvije godine.

“Maksimalni rok izvođenja radova je 24 mjeseca, a minimalni 18 mjeseci. Ponuda u kojoj je iskazan najkraći rok izvođenja radova dobiva maksimalni broj bodova. Rokovi se iskazuju u mjesecima, svako drugo iskazivanje ponuđenog roka za ugovorno tijelo de biti neprihvatljivo. Ponuđeni rok mora korespondirati sa ponuđenom dinamikom”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Podsjetimo, Vlada FBiH početkom marta je za olimpijski bazen u Mostaru izdvojila još 8.000.000 KM, a radovi su najavljeni za početak ljeta.

Kako je ranije objavljeno, kompanija Ytong BiH će u cijelosti donirati građevinski materijal za izvođenje zidarskih radova na mostarskom olimpijskom bazenu. Ugovor su potpisali mostarski gradonačelnik Mario Kordić i direktor prodaje kompanije Ytong BH Jasmin Huremović, a vrijednost donacije bit će precizirana nakon završetka projektne dokumentacije