KO JE OVDJE LUD: Krišto tvrdi da HDZ ne osniva nikakvo preduzeće za distribuciju plina!

 

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je na pres-konferenciji povodom 100 dana rada te institucije govorila i o situaciji s Istočnom interkonekcijom kazavši da je ona jasnija nego što je to slučaj s Južnom.

“Dobili smo prijedlog odluka u kojem temeljem zakona o sklapanju međunarodnih sporazuma imenujemo povjerenstvo. Za Istočnu interkonekciju, imamo zakon koji je donesen u RS-u i prijedloge za provođenje sporazuma i faktički čistu situaciju da se krene u pregovore. Kada je u pitanju Južna interkonekcija oni su iz procedure povukli određeni broj zakona između ostalih i taj. Nadam se da će Vlada uputiti drugi prijedlog. Do ovog trenutka, nismo imali zakon na razini FBiH i u tom slučaju još nemamo još uvijek uvjete za sklapanje sporazuma. Onog trenutka kada se na razini FBiH dogovori zakon, Vijeće ministara će uraditi ono što je naš posao”, poručila je.

Na novinarsko pitanje “želi li HDZ BiH registrirati svoje poduzeće koje bi upravljalo Južnom interkonekcijom”, Krišto je negirala ove navode.

“Ne znam da HDZ registrira poduzeća, meni to nije poznato. To mogu raditi institucije i dijelovi vlasti”, zaključila je Krišto.

Podsjećamo, zapadnohercegovački kanton osnovao je Javno preduzeće Plinovod južna interkonekcija. Izgradnja ovog plinovoda je projekat između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i nosilac aktivnosti još od 2010. godine, kada je sve krenulo, jest kompanija BH Gas, te sada mnogi u potezu vlasti Zapadnohercegovačkog kantona vide nastojanje da se formira pandan BH gasu, kao što, naprimjer, postoji Elektroprivreda HZHB.

U obrazloženju odluke o osnivanju JP Plinovod južna interkonekcija, koju je Vlada ZHK donijela 30. augusta, a Skupština ZHK usvojila 15. septembra, navedeno je kako budući plinovod većim dijelom prolazi kroz teritorij Zapadnohercegovačkog kantona.

“Vlada FBiH je krenula u izradu zakona o plinovodu južna interkonekcija. Mi imamo ovlast formirati svoja preduzeća kako bi prilikom tog projekta mogli osigurati plin na području našeg kantona, osigurati plin za naše građane”, dio je pojašnjenja ministra pravde i uprave ZHK Kristijana Zovke.

Osnivač je ZHK sa 100 posto vlasništva, a početni kapital 50.000 KM. Rečeno je da će Vlada imenovati v. d. direktora i nadzorni odbor u roku od 15 dana, a u roku od 60 će biti završeni svi akti.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku i bivši direktor BH gasa, kazao je da je ovo potez koji odudara od koncepta razvoja transportnog plinovoda u FBiH.