KAKO GOD, ČEKA JE STOLICA U SKUPŠTINI KS: Je li Vladi FBiH otvoren put za smjenu Sebije Izetbegović na KCUS-u?

Iako je Vlada Kantona Sarajevo pokušavala pokrenuti to pitanje na Upravnom odboru KCUS-a većinski broj članova, koji su pod kontrolom SDA i Izetbegović, odbio je takve inicijative.

Direktorici KCUS-a Sebiji Izetbegović danas je stiglo zvanično rješenje o otkazu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Nastavak je to devalvacije akademske karijere supruge Bakira Izetbegovića nakon što je otkriveno i dokazano da akademska zvanja nije stekla legalnim putem.

Naime, Senat Univerziteta u Sarajevu pokrenuo je ‘istragu’ o diplomama Sebije Izetbegović i utvrđeno je da nema niti jednog dokaza da je polagala ispite postdiplomskog studija niti da je ikad dobila diplomu magistra nauka.

Zbog toga je UNSA poništila njen upis u magistrante, a nakon toga i doktorante, zbog čega je Izetbegović pokrenula sudske procese.

Ova dešavanja otvorila su pitanja legalnosti njenog upravljanja Kliničkim centrom, s obzirom na to da ne ispunjava uvjete.

Iako je Vlada Kantona Sarajevo pokušavala pokrenuti to pitanje na Upravnom odboru KCUS-a većinski broj članova, koji su pod kontrolom SDA i Izetbegović, odbio je takve inicijative.

Obrazloženje je da još nisu stečeni uvjeti s obzirom na to da su u toku sudski procesi.

Međutim, sad je taj argument ‘pao u vodu’. Naime, jedan od uslova za direktora KCUS-a jeste da kandidat predaje na fakultetu iz medicinske grupacije i to oblast iz koje KCUS nudi usluge.

Izetbegović je predavala ginekolociju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu.

Bez obzira na sudske procese, to što je dobila otkaz dovoljan je razlog da UO KCUS-a pokrene pitanje njene smjene, međutim to je teško očekivati.

Ipak, velike nadležnosti po ovom pitanju ima Vlada FBiH.

Vlada Kantona Sarajevo prošle sedmice je usvojila zaključak kojim je pokrenula inicijativu za smjenu Izetbegović te ga uputila Vladi FBiH.

Sad kad je Izetbegović zvanično dobila otkaz na Medicinskom fakultetu, zvanično je izgubila i Statutom KCUS-a propisane uslove.

To daje Vladi FBiH zakonsku mogućnost da pokrene njenu smjenu, odnosno da ministar zdravstva da svoj potpis za smjenu. Prema Statutu KCUS-a, ministar ima takve ovlasti ukoliko Upravni odbor KCUS-a odbije u roku od 30 dana od saznanja postupati prema Statutu.