Iz Općinskog suda odgovorili ministru Katici: MUP KS je u mogućnosti da izriče zaštitnu mjeru privremenog oduzimanja predmeta

Općinski sud u Sarajevu ističe da su sudije Prekršajnog odjeljenja još od 2017. godine donosile naredbe o privremenom oduzimanju vozila, postupajući po zahtjevima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo (KS).

Ovu tvrdnju Sud je naveo u saopćenju, očitujući se povodom izjava kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Admira Katice iz kojih proizlazi da Općinski sud ‘koči’ privremeno oduzimanje vozila i tako onemogućava oduzimanje od višestrukih prekršilaca propisa.

Protiv navedenih naredbi žalbe su podnosile osobe od kojih su vozila oduzimana, navedeno je također iz Općinskog suda.

– U postupku po izjavljenim žalbama, sudije drugostepenog suda su zauzimale stav da policijski organ ima zakonsko ovlaštenje da izrekne zaštitnu mjeru „Privremeno oduzimanje predmeta“ kada je to neophodno radi zaštite javne sigurnosti (član 22. Zakona o policijskim službenicima KS), uključujući i motorno vozilo. Posljedično tome, drugostepeni sud je ovom sudu ukinuo sedam odluka u kojima je bila izdata naredba za privremeno oduzimanje predmeta, a uz obrazloženje da se privremena mjera oduzimanja predmeta ne može tražiti zahtjevom ovlaštenog organa Sudu u prekršajnom postupku jer sudija u prekršajnom postupku nije ovlašten za izdavanje takve naredbe. Na temelju iznesenog, MUP KS je u mogućnosti da na osnovu člana 22. Zakona o policijskim službenicima KS, izriče zaštitnu mjeru „Privremeno oduzimanje predmeta“ – navedeno je u saopćenju Općinskog suda u Sarajevu.

U periodu od 1. januara do 30. aprila 2023. godine, naplaćeno je 298.314,00 KM na osnovu izrečenih kazni, shodno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, navedeno je također.