FMUP I MUP RS ĆE INTENZIVIRAT SARADNJU. ISAK: POTREBNO OSTVARITI SARADNJU I NA POLJU POLICIJSKE OBUKE

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je nakon zajedničke sjednice Vlade Federacije BiH i Vlade RS-a kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske intenzivirat saradnju u borbi protiv svih oblika kriminaliteta.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH i Vlade RS-a usvojen je zaključak o tome da je potrebno nastaviti saradnju između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u oblastima definisanim protokolima, memorandumima i sporazumima, a u cilju intenzivnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta, kao i da je potrebno intenzivirati saradnju u oblasti policijske obuke.

Tim povodom ministar Isak izjavio je kako će FMUP i MUP RS-a u narednom periodu pristupiti zaključivanju novih protokola o saradnji s ciljem intenzivnije borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta, saopćeno je iz FMUP-a.

– Samo zajedničkim radom i intenziviranjem saradnje policijskih organa možemo ostvariti rezultate u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a saglasni su s tim da je potrebno ostvariti saradnju i na polju policijske obuke, osnovne i specijalističke – kazao je ministar Isak.