DODIK BEZ MILOSTI: Predsjednik RS-a prošle godine nije pomilovao nijednog osuđenika

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u prošloj godini nije pomilovao nijedno osuđeno lice, rekla je generalni sekretar Milorada Dodika, Јelena Pajić Baštinac, obrazlažući u Narodnoj skupštini informaciju o odlukama o pomilovanju u 2022. godini.

Kako ona navodi, lani su Dodiku dostavljena tri izvještaja o molbama za pomilovanje osuđenih lica sa sljedećom strukturom krivičnih djela – obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, primanje mita, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave i teška tjelesna povreda.

Baštinčeva je rekla da su za navedena tri osuđena lica sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde dali negativna mišljenja o molbama za pomilovanje.

Ona je pojasnila da predsjednik RS-a svoje ustavno ovlašćenje na ovom planu izvršava na način da se to tiče svih građana RS-a, a ne građana koji pripadaju vladajućoj ili opozicionoj partiji ili strukturi.

Ustavom RS, Zakonom o pomilovanju i Krivičnim zakonikom regulisano je da predsjednik može osuđenim licima dati pomilovanja za krivičnopravne sankcije koje je izrekao sud u RS-u i za pravne posljedice osude.

Odredbama Zakona o pomilovanju propisano je da jednom godišnje predsjednik RS-a obavještava Narodnu skupštinu o odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne kalendarske godine.