Ćamil Duraković predstavio program: Živim stvarnost ovog naroda

Nezavisni kandidat za predsjednika/potpredsjednika Republike Srpske i bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković danas je predstavio programsku platformu “Duraković 2022”, u okviru koje je naznačio programske inicijative i plan svog rada, ako dobije povjerenje građana.

Duraković je poručio da će se u kampanji fokusirati na, kako je naveo, proaktivna rješenja i borbu protiv sistema vrijednosti koju zastupaju kandidati za predsjednika RS-a Milorad Dodik (SNSD), Jelena Trivić (PDP) i Radislav Jovičić (DNS) te da se neće baviti drugim kandidatima iz bošnjačke i hrvatske zajednice u RS-u.

“Ja se želim boriti protiv simbola politike diskriminacije, kršenja ljudskih prava i segregacije u bh. entitetu RS. Zato ću svoju kampanju zasnivati na ponudi drugačije vizije Bosne i Hercegovine, drugačije vizije budućnosti prostora koji danas zovemo entitetom RS unutar države Bosne i Hercegovine”, dodao je Duraković.

U izbornom programu je ponudio 11 programskih inicijativa koje namjerava pokrenuti i za koje će tražiti podršku, kako je naglasio, javnosti, civilnog društva, akademske zajednice i međunarodne zajednice.

“Napisat ću zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama u bh. entitetu Republika Srpska kojim će se utvrditi priznavanje naziva bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, njihova ravnopravna upotreba u organima uprave i institucijama te u obrazovnom sistemu. Ovo je ključno pitanje dostojanstva i zaštite identiteta za generacije koje dolaze i ovo mora biti uslov za sve pregovore. Osim toga, pokrenut ću inicijativu za uspostavu nezavisne komisije za pregled sadržaja i praksi provedbe nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini sa fokusom na pitanja nacionalne, etničke, vjerske i jezičke ravnopravnosti”, ukazao je Duraković.

Obećao je da će pronaći partnere na svim razinama vlasti i među međunarodnim organizacijama sa ciljem uspostave fonda za mobilnost u povratničkim zajednicama u Bosni i Hercegovini koje će, kako je konstatovao, ohrabriti boravak i angažman mladih profesionalaca u zdravstvu, obrazovanju i biznisu za potrebe jačanja kapaciteta povratničkih zajednica na području RS-a.

“Važno je da uspostavimo sistem informativno-pravne podrške izabranih predstavnika povratničke zajednice za aktivno uključivanje u rasprave, podnošenje prijedloga te medijsku komunikaciju, organizaciju javnih rasprava i uključivanje povratnika u procese donošenja odluka. Ovaj sistem će funkcionisati kroz moj Ured predsjednika/potpredsjednika RS-a, koji će tako postati centralna tačka političkog okupljanja Bošnjaka povratnika. Ono što smo napravili kroz pregovore za zajednički nastup Pokreta za državu moramo učiniti trajnom kategorijom koja nije vezana za pregovore o foteljama, već zajednički rad na politikama”, mišljenja je.

Najavio je i pripremu zakonskog okvira kojim će se, kako je naveo, osigurati prednost pri zapošljavanju i zastupljenosti nevećinskih zajednica u tijelima entitetske uprave, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama, srazmjerno učešću pripadnika nevećinskih zajednica u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj javni organ funkcioniše te da će tražiti istovrsna rješenja u oba entiteta.

“Zagovarat ću uspostavu poslovne mreže povratničkih zajednica, gdje će se predstavljati projekti povratnika, ulaganja te će biti temelj za komunikaciju sa širom poslovnom zajednicom, projekte saradnje, razvoja brenda proizvoda iz povratničkih zajednica i slično. Na ovo će se nadovezati naši investitori iz dijaspore i velike kompanije iz Federacije Bosne i Hercegovine, a iz svega dugoročno može izrasti Investicijski fond za podršku poslovnim idejama u povratničkim zajednicama u RS-u. Uspostavit ćemo tim pravnih eksperata koji će strateškim parničenjem uime pojedinaca prema redovnim i ustavnim sudovima te kroz pripremu apelacija ustavnim sudovima uspostaviti sudske presedane po pitanju utvrđivanja diskriminacije i kršenja ljudskih prava u RS-u”, istakao je Duraković.

Prema njegovim riječima, želi biti ključni izaslanik povratnika u RS, u komunikaciji s različitim razinama vlasti u FBiH sa ciljem uspostave međukantonalne koordinacije, na tragu donošenja jedinstvenih zakonskih rješenja za zaštitu prava povratnika, uspostavu jedinstvenih tijela i ureda za podršku povratku, razvoj povratničke karte” kojom će se osiguravati zaštita prava i pristup fondovima u FBiH za povratnike.

“Pokrenut ću Inicijativu gradonačelnika i načelnika za povratak, gdje ću okupiti sve voljne gradonačelnike/načelnike iz FBiH koji će se obavezati na godišnjim konferencijama na podršku jedinica lokalne samouprave razvojnim projektima u RS-u, povezati različita sredstva u jedno i bolje koordinirati ulaganje u povratničke zajednice. Na regionalnom nivou, pokrenut ću ideju alijanse za dijalog na Balkanu koju ću predstaviti bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu, oko koje ćemo okupljati saveznike za rješavanje ključnih međuetničkih problema, s posebnim fokusom na deeskalaciju u slučaju pojavljivanja žarišta za eventualne konflikte. Istrajat ću na pripremi i donošenju zakona o danima sjećanja kojim će se ustanoviti kalendar obilježavanja dana sjećanja na civilne žrtve rata 1992-1995. i Drugog svjetskog rata, koji će biti temelj za stvaranje jedinstvenog institucionalnog okvira za odavanje počasti žrtvama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina na tlu Bosne i Hercegovine”, naveo je.

Također je obećao da će insistirati na učešću i prisustvu potpredsjednika na svim zvaničnim sastancima predsjednika RS, korištenju prava obraćanja pred Narodnom skupštinom RS.

“Ponudit ću realne i proaktivne prijedloge vladi u vezi s osiguranjem da budžet RS pravednije dijeli javni novac prema inicijativama od interesa za Bošnjake i Hrvate. Izvršit ću punu reviziju rada predstavništava entiteta RS u inostranstvu. Tražit ću uspostavu savjetodavnih tijela koja se tiču ohrabrivanja međuetničkog dijaloga i rješavanja važnih pitanja poput diskriminacije u obrazovanju”, ukazao je.

Duraković smatra da je on dobar izbor za svakog građanina Bosne i Hercegovine koji živi na području entiteta RS.

“Ponudio sam izborni program, dao sam 11 programskih inicijativa koja su obećanja na kojim ću raditi. Samostalno sam finansirao svoju kandidaturu, podržao sam listu Pokreta za državu za NSRS, te kao neko s političkim iskustvom, ali i kao osoba koja danas živi od svog rada i poduzetništva, želim da poručim da živim stvarnost ovog naroda ovdje. Idemo dobiti ovo, idemo pokazati da ima dovoljno ljudi koji vjeruju da je drugačija, pravednija i bolja Bosna i Hercegovina moguća”, zaključio je Duraković.