Bećirović: Put u EU znači izgradnju pravne države i poštivanje ljudskih prava

Tom prilikom susreo se i sa načelnikom Općine Ilidža Nerminom Muzurom, te sa građanskim aktivistom Murizom Memićem, ocem Dženana Memića

Tom prilikom susreo se i sa načelnikom Općine Ilidža Nerminom Muzurom, te sa građanskim aktivistom Murizom Memićem, ocem Dženana Memića. Prilikom susreta, Muzur i Bećirović su iskazali uvjerenje da će nakon oktobarskih izbora Bosna i Hercegovina, poput Općine Ilidža i Kantona Sarajevo, krenuti putem demokratskih promjena i razvoja pravednog društva.

Bećirović je izrazio nadu da će u Bosni i Hercegovini pravosudni organi konačno postati istinski neovisni, te da će istina i pravda biti pravo svakog građanina, a ne nedostižan ideal za koji se treba decenijama boriti. Kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine je izrazio uvjerenje da će nakon izbora doći do pozitivne promjene i usvajanja zakonske regulative u vezi reforme pravosuđa, koja je uslov za pristupanje EU, a koja postavlja temelje za izgradnju pravednog bosanskohercegovačkog društva.

Iako iz dana u dan svjedočimo pokušajima uvođenja dodatne kontrole i politizacije policijskih i pravosudnih organa od strane vladajućih stranaka, Bećirović je izrazio uvjerenje da će se takvoj praksi stati ukraj nakon oktobarskih izbora, kao i da će se institucije konačno obračunati sa počiniteljima zlodjela. Bosna i Hercegovina ne može u EU bez vladavine prava i poštivanja ljudskih prava.