Ako na ovoj fotografiji nađete čovjeka za tri sekunde, imate natprosječno razvijen mozak!

Ako na ovoj fotografiji nađete čovjeka za tri sekunde, imate natprosječno razvijen mozak!

Koncentrišite se i dobro pogledajte fotografiju.

Pokušajte što prije da među zrnima kafe pronađete čovjeka

Ako uspijete da vidite čovjeka među zrnima kafe u roku od tri sekunde, onda vam je desna hemisfera mozga natprosječno razvijena. Ako vam je potrebno manje od minut, onda ste u prosjeku, a svako kome treba više od jednog minuta je ispod prosjeka.